Follow Taiwan Go Nation on Facebook!

信望愛 台語客語
輸入法 3.1.0 版

 

信夢愛台語客語輸入法 2.1 紹介
Sìn-bōng-ài Tâi-gí Kheh-gí Su-jip-huat 2.1 siāu-kài
Tân Pek-tiong
陳柏中
[ PDF File ]